מי אני
מי אני
הדיאלוג הרותולוגי
הדיאלוג הרותולוגי
הדיאלוג בפעולה
הדיאלוג בפעולה
הדיאלוג האישי
הדיאלוג האישי
הדיאלוג הקבוצתי
הדיאלוג הקבוצתי
הכלים שלי לשינוי
הכלים שלי לשינוי

הקשר המהותי והתוכני בין הכוכבים ובינינו

שאלה נוספת שעולה מתייחסת להשפעתם של גרמי השמיים על בני האדם בהיבטי מהות ותוכן. האם יתכן שאופי, תכונות ויכולות אנושיות - יושפעו ממיקומן של הפלנטות במערכת השמש בעת הלידה.

כבסיס לדיון עלינו לזכור כי האסטרולוגיה וזאת בדומה לתורות רוחניות אחרות, מניחה שהנפרדות בינינו ובין היקום ומרכיביו היא אשלייתית. אשליית הנפרדות קיימת הן בהיבט הפיזי והן בהיבטי המהות והתוכן.

את הקשר הנוגע להיבטי המהות והתוכן נוכל למצוא אצל הפסיכולוג השוויצרי הנודע קרל גוסטב יונג שטבע את המושג סינכרוניות ואת המושג ארכיטיפ.

 לפי יונג, אירועים סינכרוניים הם אירועים המתרחשים בו-זמנית, ונתפסים כמקריים במובן הסיבתי-לוגי הרגיל, אך נתפסים כבעלי משמעות שאינה מקרית במובן הפסיכולוגי, הרגשי והמעשי. למשל, אירוע סינכרוני הוא אירוע בו אתה מדבר על מישהו המופיע לפתע או מתקשר אליך. ניתן לומר כי האסטרולוגיה מייצגת אירועים סינכרוניים – מיקום, שעה ומפת גרמי השמיים ברגע הלידה.

הארכיטיפ של יונג מייצג רעיון או מצב אותו האנושות, על תרבויותיה השונות, כבר חוותה פעמים רבות בעבר ועקב כך נשמר רעיון או מצב זה כמשקע בזיכרון האנושי. הארכיטיפ מהווה נדבך קולקטיבי המשפיע על התנהגותו, תפיסותיו ועולמו הרגשי של האדם הפרטי. לפי יונג, האדם החווה את חייו הפרטיים חשוף תמיד הן להתרחשויות ההווה והן לזכרון הקדום של האנושות.

ההנחה הנמצאת בבסיס מושג הארכיטיפ של יונג היא שידע ותובנות קולקטיביים נצברים ביקום ומוטבעים בנו באופן טבעי וללא תהליך למידה מודע. כפי שכבר הזכרתי, התורה האסטרולוגית מבוססת על ידע, אמונות ותובנות שנאסף ומתפתח על-ידי האנושות מהעת העתיקה ועד ימינו. מכאן, רעיון הארכיטיפ של יונג הוא חלק אינהרנטי-מובנה בתורה האסטרולוגית.

נקודות למחשבה:

  • האם יתכן שרגע לידתו של אדם ומערך הפלנטות הייחודי באותה עת הוא אירוע סינכרוני
  • האם יתכן שקשר זה מגלם בתוכו מידע באמצעותו נוכל להעמיק את הכרותינו עם הטבע האישי והקולקטיבי שלנו
  • האם נוכל באמצעות קשר זה להבין לעומקו את הקשר שלנו ליקום בכלל ולמערכת השמש בפרט ולהיעזר בהבנה זו לשיפור איכות חיינו

חזרה...

כיצד גרמי השמיים יכולים להשפיע עלינו הקטנים והרחוקים מהם כל כך?

קשר פיזי ידוע ומוכח הוא הקשר בין סיבוב הירח וכדור הארץ סביב מרכז הכובד שלהם ובין תופעת הגאות והשפל בכדור הארץ. משמע, תנועות הסיבוב של הירח וכדור הארץ משפיעות על תנועתם של הימים והאגמים.

קשר פיזי נוסף ניתן ליחס להכרה בעובדה שהיקום כולו, ואנו כחלק ממנו, הוא תוצר של המפץ הגדול ומכאן שיש יסוד להנחה כי החלקים השונים ביקום ואנו כחלק ממנו, מקיימים ביניהם קשרים אשר לחלקם אנו מודעים ולחלקם לא.

אסטרולוגיה היא תורה המניחה שמערך הכוכבים מייצג את המבנה האישיותי ואת תבניות הפעולה האופיינייות לכל אחד מאיתנו. על בסיס תאריך, מקום ושעת הלידה, יוצר האסטרולוג מפה אישית המציגה במצב מוקפא, את מיקום הכוכבים והיחסים ביניהם ברגע הלידה.

מיקום הכוכבים במפת הלידה ברגע נתון, אינו מציין את שיתרחש בחייו של אדם, אלא מייצג את התהליך והכלים באמצעותם יכול האדם להביא לידי ביטוי באופן מודע ואפקטיבי, את הפוטנציאל הייחודי שלו ואת ייעודו בחיים אלו. ניתן לומר כי האסטרולוגיה מספקת לנו כלים להבנה וזיהוי של המבנה הפנימי, המניעים לפעולה, ותבניות ההתנהגות של האדם.

בעבר שימשה התורה האסטרולוגית ככלי לניבוי העתיד. עם השנים עלתה המודעות באשר למידת ההשפעה שלנו על מציאות חיינו, והתפתחה ההכרה כי בידינו הבחירה החופשית ליצור ולהתפתח בכיוונים שונים בהתאם לפוטנציאל הטמון בנו.

כיום משמש הייעוץ האסטרולוגי ככלי רב עוצמה להעלאת רמת המודעות האישית באשר למגוון אפשרויות הבחירה העומדות בפנינו במצב מסויים ובזמן מסויים בחיינו.

הסברים מדעיים מייצגים תפיסות הטוענות לקשר ממשי בין חלקים שונים ביקום, אשר יחד יוצרים את המציאות הנגלית בחיינו הכלליים והפרטיים.

עדיין אין בידינו תיאוריה סדורה וממצאים המסבירים את השפעת גרמי השמיים על חיינו ובוודאי שאין בידינו תיאוריה שביכולתה להסביר כיצד מייצג מצב הכוכבים בשמיים בזמן הלידה את מבנה האישיות.

יחד עם זאת, על בסיס המידע הקיים, ניתן להניח בסבירות גבוהה שהשפעה כזו קיימת וכדאי לנצלה על-מנת להיטיב את חיינו.

האם יתכן שאופי, תכונות ויכולות אנושיות - יושפעו ממיקומן של הפלנטות במערכת השמש בעת הלידה?

עלינו לזכור כי האסטרולוגיה וזאת בדומה לתורות רוחניות אחרות, מניחה שהנפרדות בינינו ובין היקום ומרכיביו היא אשלייתית וכי הלכה למעשה הקשר מתקיים הן בהיבט הפיזי והן בהיבטי המהות והתוכן.

אחת השאלות החשובות בהקשר לתורה האסטרולוגית נוגעת לבחירה החופשית שלנו. איך יתכן שקשר הדוק בין מבנה האישיות, רגע הלידה ומיקום הפלנטות משאיר מקום לבחירה חופשית והאם משמעות הדבר היא שהתורה האסטרולוגיה היא תורה דטרמיניסטית, קרי מעין אורקל מודרני.

האסטרולוגיה שלי מניחה שהמפה האסטרולוגית מייצגת את מכלול האפשרויות אותן ניתן לממש מתוך שלל המרכיבים המופיעים בה. המפה האסטרולוגית מספקת המלצה באשר לכיוונים בהם אנו יכולים לנוע בתוך המרחב הענק של חופש הפעולה.