מי אני
מי אני
הדיאלוג הרותולוגי
הדיאלוג הרותולוגי
הדיאלוג בפעולה
הדיאלוג בפעולה
הדיאלוג האישי
הדיאלוג האישי
הדיאלוג הקבוצתי
הדיאלוג הקבוצתי
הכלים שלי לשינוי
הכלים שלי לשינוי

התורה האסטרולוגיה והבחירה החופשית

עד כה ראינו שניתן להסביר את הקשר בין התורה האסטרולוגית, ובינינו ע"י הקשר הפיזי והקשר המהותי תוכני.

אחת השאלות החשובות לדעתי בהקשר לתורה האסטרולוגית נוגעת לבחירה החופשית שלנו. איך יתכן שקשר הדוק בין מבנה האישיות, רגע הלידה ומיקום הפלנטות משאיר מקום לבחירה חופשית והאם משמעות הדבר היא שהתורה האסטרולוגיה היא תורה דטרמיניסטית, קרי מעין אורקל מודרני.

האסטרולוגיה שלי רחוקה מלהיות דטרמיניסטית. רמת חופש הבחירה הטבועה בתורה האסטרולוגית עשויה לאכזב מי מאיתנו אשר בסתר ליבם מחפשים אחר תשובות חותכות וברורות לשאלות הקיומיות והיום-יומיות כאחד.

האסטרולוגיה שלי מניחה שהמפה האסטרולוגית מייצגת את מכלול האפשרויות אותן ניתן לממש מתוך שלל המרכיבים המופיעים בה. המפה האסטרולוגית מספקת המלצה באשר לכיוונים בהם אנו יכולים  לנוע בתוך המרחב הענק של חופש הפעולה. המפה היא רב-מימדית ורוב בני האדם יממשו רק חלק מהפוטנציאל הטמון בה. המפה מייצגת את הפוטנציאל איתו הגענו לעולם – לנו נותר לעשות בו את השימוש הטוב ביותר עבורנו. לדוגמא, עיקרון הבחירה החופשית בא לידי ביטוי בבמקרים בהם תאומים אשר נולדו באותה שעה ובאותו מקום, יתפתחו להיות אנשים שונים. 

את האפשרות לקשר בין הבחירה החופשית לאסטרולוגיה מצאתי גם במדע וגם ביהדות....

על פי פרשנות קופנהגן למכאניקת הקוונטים המיוחסת לפיזיקאי נילס בוהר ותלמידיו, חלקיקים ניתנים להגדרה מדויקת, רק לאחר שנמדדו בפועל ע"י מערכת מדידה מתאימה. כלומר, גודלו של חלקיק נקבע רק בעת ביצוע המדידה. טרם ביצוע המדידה, נמצא החלקיק בסופרפוזיציה. כלומר החלקיק מצוי במצב הכולל במסגרתו את כל המצבים האפשריים בהם הוא עשוי להיות בהיבטי מיקום וגודל. מדידת החלקיק היא זו המציבה אותו במקום ובגודל הייחודיים לו ברגע נתון.

תורת הקוואנטים מתייחסת לעולמם המיקרוסקופי של החלקיקים הנמצאים במצב של סופרפוזיציה. אנו חיים בעולם המאקרוסקופי בו פועלים חוקי הפיזיקה הקלאסית הניוטונית. כיום מספק המדע חוקים פיזיקאליים שונים ונפרדים כהסבר עבור שני עולמות אלו. לראייתי חובה עלינו להבין כי למרות העדרם של חוקים פיזיקאליים הקושרים בין השניים - קיים גם קיים קשר בין התוצאה הסופית במאקרו ובין חוקי ההסתברות שבמיקרו.

פיזיקאים עכשוויים, כמו סר רוג'ר פנרוז, דר סטיוארט הופמן ואחרים מציעים הסבר (שנוי במחלוקת אבל מעניין ביותר!) הרואה במציאות אותה אנו חווים כמייצגת את שהתרחש במפגש בין העולם הקוונטי והקלאסי - המיקרוסקופי והמאקרוסקופי בהתאמה. בעת המפגש 'קורסת' מציאות ייחודית מתוך העולם הקוונטי של האפשרויות המרובות, אל תוך מציאות נבחרת בעולם הקלאסי הניוטוני ותופסת את מקומה במרחב ובזמן. הנחה זו מתבססת על קריסת פונקציית הגל המתארת מתמטית את ההסתברות להימצאות החלקיק במרחב ובזמן. פיזיקאים אלו אף מוסיפים, כי האחראית להיווצרותה של אותה מציאות ייחודית במרחב ובזמן היא המודעות האנושית קרי האדם ש'בוחר' במציאות זו גם אם אינו מודע לכך.

ביהדות ניתן למצוא הקבלה בין ההסבר הנוגע ל'קריסת' מציאות ייחודית במרחב ובזמן ובין הפסוק הידוע מפרקי אבות: "הכל צפוי והרשות נתונה (ג', י"ד)". אחת האפשרויות לפירוש הפסוק היא שהמציאות אותה אנו חווים היא זו בה 'בחרנו' מתוך מגוון המצבים האפשריים. מפת הלידה האסטרולוגית מגדירה עבור כל אדם את כל מה ש'צפוי' או במילים אחרות את מכלול האפשרויות במרחב שלו  מתוכן נתונה לו הרשות לבחור את דרכו במרחב.

נקודות למחשבה:

  • האם יתכן שלתורה ולידע האסטרולוגי היכולת להעשיר את הידע שלנו אודות עצמנו והעולם ובכך לאפשר לנו לבחור וליצור באופן מודע חיים איכותיים, מהנים ומעניינים יותר
  • האם יתכן כי למרות הכל התורה האסטרולוגיה רחוקה מלהיות מופרכת ובעצם מהווה שער לתוך עולם מרתק במסגרתו  חובה עלינו ליטול על עצמנו את האחריות באופן מודע ומושכל

חזרה...

אסטרולוגיה היא תורה המניחה שמערך הכוכבים מייצג את המבנה האישיותי ואת תבניות הפעולה האופיינייות לכל אחד מאיתנו. על בסיס תאריך, מקום ושעת הלידה, יוצר האסטרולוג מפה אישית המציגה במצב מוקפא, את מיקום הכוכבים והיחסים ביניהם ברגע הלידה.

מיקום הכוכבים במפת הלידה ברגע נתון, אינו מציין את שיתרחש בחייו של אדם, אלא מייצג את התהליך והכלים באמצעותם יכול האדם להביא לידי ביטוי באופן מודע ואפקטיבי, את הפוטנציאל הייחודי שלו ואת ייעודו בחיים אלו. ניתן לומר כי האסטרולוגיה מספקת לנו כלים להבנה וזיהוי של המבנה הפנימי, המניעים לפעולה, ותבניות ההתנהגות של האדם.

האם יתכן שאופי, תכונות ויכולות אנושיות - יושפעו ממיקומן של הפלנטות במערכת השמש בעת הלידה?

עלינו לזכור כי האסטרולוגיה וזאת בדומה לתורות רוחניות אחרות, מניחה שהנפרדות בינינו ובין היקום ומרכיביו היא אשלייתית וכי הלכה למעשה הקשר מתקיים הן בהיבט הפיזי והן בהיבטי המהות והתוכן.

אחת השאלות החשובות בהקשר לתורה האסטרולוגית נוגעת לבחירה החופשית שלנו. איך יתכן שקשר הדוק בין מבנה האישיות, רגע הלידה ומיקום הפלנטות משאיר מקום לבחירה חופשית והאם משמעות הדבר היא שהתורה האסטרולוגיה היא תורה דטרמיניסטית, קרי מעין אורקל מודרני.

האסטרולוגיה שלי מניחה שהמפה האסטרולוגית מייצגת את מכלול האפשרויות אותן ניתן לממש מתוך שלל המרכיבים המופיעים בה. המפה האסטרולוגית מספקת המלצה באשר לכיוונים בהם אנו יכולים לנוע בתוך המרחב הענק של חופש הפעולה.

הסברים מדעיים מייצגים תפיסות הטוענות לקשר ממשי בין חלקים שונים ביקום, אשר יחד יוצרים את המציאות הנגלית בחיינו הכלליים והפרטיים.

עדיין אין בידינו תיאוריה סדורה וממצאים המסבירים את השפעת גרמי השמיים על חיינו ובוודאי שאין בידינו תיאוריה שביכולתה להסביר כיצד מייצג מצב הכוכבים בשמיים בזמן הלידה את מבנה האישיות.

יחד עם זאת, על בסיס המידע הקיים, ניתן להניח בסבירות גבוהה שהשפעה כזו קיימת וכדאי לנצלה על-מנת להיטיב את חיינו.

כיצד גרמי השמיים יכולים להשפיע עלינו הקטנים והרחוקים מהם כל כך?

קשר פיזי ידוע ומוכח הוא הקשר בין סיבוב הירח וכדור הארץ סביב מרכז הכובד שלהם ובין תופעת הגאות והשפל בכדור הארץ. משמע, תנועות הסיבוב של הירח וכדור הארץ משפיעות על תנועתם של הימים והאגמים.

קשר פיזי נוסף ניתן ליחס להכרה בעובדה שהיקום כולו, ואנו כחלק ממנו, הוא תוצר של המפץ הגדול ומכאן שיש יסוד להנחה כי החלקים השונים ביקום ואנו כחלק ממנו, מקיימים ביניהם קשרים אשר לחלקם אנו מודעים ולחלקם לא.

בעבר שימשה התורה האסטרולוגית ככלי לניבוי העתיד. עם השנים עלתה המודעות באשר למידת ההשפעה שלנו על מציאות חיינו, והתפתחה ההכרה כי בידינו הבחירה החופשית ליצור ולהתפתח בכיוונים שונים בהתאם לפוטנציאל הטמון בנו.

כיום משמש הייעוץ האסטרולוגי ככלי רב עוצמה להעלאת רמת המודעות האישית באשר למגוון אפשרויות הבחירה העומדות בפנינו במצב מסויים ובזמן מסויים בחיינו.